ระบบบริการจัดการข้อมูล มอเตอร์เวย์ M6 (BGSR6), มอเตอร์เวย์​ M81 (BGSR81) (Loxley) by Safebsc